عملگرهای هوشمند و ویژه(Intelligent & Special Actuators ) عملکردهای ویژه شامل پیزوالکتریک آلیاژ حافظ

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق ، الکترونیک ، مخابرات
دسته بندی: فنی و مهندسی » برق ، الکترونیک ، مخابرات

تعداد مشاهده: 164 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

تعداد صفحات: 166

حجم فایل:16,891 کیلوبایت

 قیمت: 38,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  فهرست:
  چکیده ...................................................................................................................................................................................................................................... 7
  مقدمه ........................................................................................................................................................................................................................................ 8
  فصل اول
  طراحی سیستم کنترل محرک الکتریکی هوشمند مبتنی بر فرکانس متغیر ..................................... 11
  اصل کنترل فرکانس ................................................................................................................................................................................................. 11
  طراحی سیستم ............................................................................................................................................................................................................ 12
  نتایج آزمایش ................................................................................................................................................................................................................. 19
  نتیجه گیری ..................................................................................................................................................................................................................... 25
  فصل دوم
  مدل شناسایی سیستم برای یک سیستم IPA یا محرک پنیوماتیک هوشمند ............................. 28
  تجهیزات ............................................................................................................................................................................................................................ 30
  روش SI .............................................................................................................................................................................................................................. 32
  نتایج و توضیحات ......................................................................................................................................................................................................... 38
  روش شناسایی سیستم IPA ............................................................................................................................................................................. 46
  فصل سوم
  یک نوع جدیدی از محرک های الکتریکی خطی هوشمند و تشخیص ارتعاشی ................................48
  ساختار کلی ..................................................................................................................................................................................................................... 49
  سیستم آزمایش ارتعاش . ......................................................................................................................................................................................... 52
  نتایج آزمایش و آنالیز ................................................................................................................................................................................................ 56
  نتایج ........................................................................................................................................................................................................................................... 57
  فصل چهارم
  اکچویتور IGV هوشمند .................................................................................................................................................................................................. 59
  کنترل IGV ............................................................................................................................................................................................................................. 60

  فصل پنجم
  آلیاژ حافظه دار شکلی ................................................................................................................................................................................................. 68
  تاریخچه ................................................................................................................................................................................................................................. 68
  ساختار آلیاژ حافظه دار .......................................................................................................................................................................................... 73
  ساخت آلیاژهای حافظه دار .................................................................................................................................................................................. 74
  خواص ..................................................................................................................................................................................................................................... 79
  سیستم های معمول.. ..................................................................................................................................................................................................... 80
  بررسی رفتار آلیاژ حافظه دار ............................................................................................................................................................................. 81
  مقایسه گروه هایی از آلیاژ حافظه دار .. ........................................................................................................................................................ 82
  نایتینول .......................... ..................................................................................................................................................................................................... 83
  آلیاژ های حافظه دار پایه مس . ............................................................................................................................................................................ 84
  کاربردهای مختلف آلیاژهای حافظه دار ....................................................................................................................................................... 86
  تغییر حالت های ماتنزیتی و پدیده حافظه دار شدن ............................. .............................................................................. 101
  اثر حافظه دار یک طرفه و دو طرفه ............................. .................................................................................................................................... 106
  خواص و ویژگی های NITI ............................. ........................................................................................................................................................ 107
  نتیجه گیری ............................. ........................................................................................................................................................................................... 109
  فصل ششم
  پیزو الکتریک ...................................... ............................................................................................................................................................................. 112
  تاریجچه ...................................... .......................................................................................................................................................................................... 112
  اثر پیزو الکتریک ...................................... . ................................................................................................................................................................... 113
  اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس ........................................................................................................................................................ 114
  ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد ................................................................................................................................ 114
  وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما ................................................................................................................................................................ 114
  روابط ریاضی ...................................... ........................................................................................................................................................................... 115
  انواع مواد که اثر پیزو الکتریک دارند . ......................................................................................................................................................... 117
  کاربردهای پیزوالکتریک ...................................... .................................................................................................................................................. 120
  کاربردهای سرامیک در مهندسی برق .......................................................................................................................................................... 121
  مزایا ، معایب و محدودیت ها .................................................................................................................................................................................. 122
  حسگرهای پیزو الکتریک ........................................................................................................................................................................................... 124
  شتاب سنج پیزوالکتریک ...................................... .................................................................................................................................................. 129
  شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزوالکتریک .................................................................................................................. 136 توضیحات ...................................... ...................................................................................................................................................................................... 137
  فصل هفتم
  مدلسازی هوشمند محرک تیوب پیزوالکتریک ............................................................................................................................... 139
  ساختار مدل .................................................................................................................................................................................................................. 140
  دقت مدل ......................................................................................................................................................................................................................... 140
  شرح مسائل و آزمایش ............................................................................................................................................................................................ 142
  ارائه و جمع آوری دادها .......................................................................................................................................................................................... 144
  پرسپترون های کاربردی ......................................................................................................................................................................................... 145
  شناسایی و ارائه مشخصات سیستم و نتایج آزمایش ...................................................................................................................... 148
  خلاصه و آنالیز نتایج .................................................................................................................................................................................................... 148
  نتیجه گیری ......................................................................................................................................................................................................................... 151
  منابع و ماخذ ................................... ..................................................................................................................................................................................... 153