پایان نامه پرستاری تاثیر مدل بزنف بر فشارخون

دسته بندي : علوم پزشکی » پرستاری

چکیده:

مقدمه: فشار­خون بالا، مشکل عمده بهداشتی کلیه جوامع بشری است و با عوامل متعدد از جمله سبک زندگی رابطه دارد. جهت بهبود سبک زندگی و کنترل فشارخون از مدلهای آموزشی متفاوت استفاده شده است.

هدف: هدف از مطالعه، تعیین تاثیرآموزش بر­اساس مدل بزنف بر فشارخون و سبک زندگی مبتلایان به پر­فشاری­خون می­باشد.

روش کار: مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی روی 80 بیمار فشارخونی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند (40 نفر گروه مداخله و 40 نفر گروه کنترل)، در مرکز درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 94 انجام شد. نمونه­گیری بصورت آسان انجام شده و نمونه­ها براساس بلوک­های 4 تایی در 2 گروه قرار­گرفتند. هر دو گروه، آموزشهای معمول مرکز را دریافت می­نمودند. در گروه مداخله، آموزش بر­اساس مدل بزنف نیز طراحی و طی 5 جلسه اجرا شد. اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سبک زندگی (LSQ: Life Style Questionnaire) در دو نوبت قبل و 1 ماه بعد از اتمام مداخله­ی آموزشی تکمیل شد. همچنین فشارخون 2 گروه قبل، جلسه­ی اول، سوم، پنجم و 1 ماه بعد از اتمام مداخله اندازه­گیری شد. نتايج با آزمون­های آماری توصیفی، t مستقل، آنالیز کووایانس و اندازه­گیری مکرر با نسخه­ی 16 نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. سطح معنی­داری، 05/0>p در­نظر گرفته شد.

یافته­ها: آزمون آنالیز کواریانس نشان داد که اختلاف نمره سبک زندگی دو گروه مداخله و کنترل، پس از آموزش طبق مدل بزنف، از نظر آماری معنی­دار بوده (001/0>p ) و سبک زندگی بیماران ارتقاء یافته است. همچنین در گروه مداخله، آزمون آماری Repeated measurement، کاهش معنی­دار آماری را در فشارخون سیستول، دیاستول و فشار­متوسط­شریانی بیماران فشارخونی از ابتدا تا انتهای مطالعه نشان داد (001/0p<) اما در گروه کنترل تغییر آماری معنی­دار مشاهده نشد (05/0<p).

نتیجه­گیری: آموزش بر­اساس مدل بزنف، سبک زندگی بیماران فشارخونی را ارتقا داده؛ بعلاوه موجب کنترل فشارخون آنها نیز شده است. لذا پیشنهاد می­شود تا از این مدل آموزشی اصلاح رفتاری در کنار درمانهای دارویی جهت کنترل و تداوم درمان بیماران فشارخونی استفاده گردد.


دسته بندی: علوم پزشکی » پرستاری

تعداد مشاهده: 366 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:2,621 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    word