اخرین محصولات ثبت شده

تحلیل هنرستان موسیقی Maizières

در این فایل هنرستان موسیقی Maizières مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 19 اسلاید می باشد.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مدرسه موسیقی و هنر توسط استودیو LTFB

در این فایل مدرسه موسیقی و هنر توسط استودیو LTFBمورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 20 اسلاید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مدرسه آزاد APAP

در این فایل مدرسه آزاد APAP مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 12 اسلاید می باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مهدکودک Förskolanسوئد

در این فایل تحلیل مهدکودک Förskolanسوئدمورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 12 اسلاید می باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مهدکودک Taka Tuka

در این فایل مهدکودک Taka Tuka مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 9 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مجموعه فرهنگی گردشگری رونگ، جزیره هرمز

در این فایل مجموعه فرهنگی گردشگری رونگ، جزیره هرمزمورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 15 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل دانشگاه هنرهای زیبا تهران

در این فایل دانشگاه هنرهای زیبا تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 23 اسلاید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مدرسه نیوسیتی

در این فایل مدرسه نیو سیتی مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل درقالب پاورپوینت ودارای 10 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل خانه كلاور مهدكودكي

در این فایل خانه كلاور مهدكودكي مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 10 اسلاید می باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کتابخانه فنلاند

در این فایل کتابخانه فنلاند مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 18 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل هتل پاتاگونیا در شیلی

در این فایل هتل پاتاگونیا در شیلی مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 13 اسلاید می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل هتل پارامتریک AQSO لندن

در این فایل هتل پارامتریک AQSO لندن مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 14 اسلاید می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل